fbpx

OBIECTIVE PRINCIPALE

INFRASTRUCTURĂ

Bucureștiul are o nevoie capitală de INFRASTRUCTURĂ. Este sufocat de trafic pentru că infrastructura stradală se află aproape de nivelul anului 1990. Transportul din Capitală este sub orice critică, din cauza unor blocaje majore inacceptabile cauzate de infrastructura precară. Ce își doresc bucureștenii? Fluidizare! Ce e necesar pentru aceasta? Pasaje subterane, pasaje supraterane, elemente esențiale de infrastructură care să ajute la fluidizarea traficului. Studiile de trafic relevă faptul că, în ritmul acesta de dezvoltare al orașului, avem nevoie de 15-20 de pasaje subterane și supraterane în perioada imediat următoare.

MEDIU

Protejarea mediului înconjurător în beneficiul generațiilor viitoare reprezintă una din provocările majore ale epocii noastre și, deși acționăm fiecare la un nivel diferit, efortul trebuie să fie unitar. Fie că vorbim de un continent, o țară sau un oraș, mediul înconjurător trebuie să reprezinte o prioritate pentru fiecare. În București, poluarea e în topul problemelor, deși activitatea industrială s-a redus considerabil în ultimii 30 de ani. Numărul mare de mașini, lipsa infrastructurii rutiere, lipsa spațiilor verzi, ignorarea normelor de protecție a mediului sunt doar câteva dintre cauzele care cresc poluarea în București.

EDUCAȚIE

Educația stă la baza prosperității unei națiuni. Cu cât populația țării are un nivel al educației mai ridicat, cu atât societatea respectivă este una mai prosperă, iar acesta este obiectivul spre care ar trebui să tindem toți. Viitoarele locuri de muncă necesită persoane cu calificări de nivel înalt. În contextul economic actual, trebuie să ne asigurăm că toţi tinerii săi dobândesc competenţele care îi ajută să intre pe piaţa muncii. Astăzi, în România, peste 1 milion de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 21 de ani lipsesc din statistici. Cauzele sunt multiple, iar efectul lor se simte în toate domeniile de activitate.

TRANSPARENȚĂ

Lipsa transparenţei decizionale conduce la încrederea scăzută a comunității în administrația publică. O societate în care comunitatea nu participă activ la viața comunității, este una slabă, vulnerabilă. Aplicarea reală a principiului transparenţei ar duce la o mai mare încredere în legi şi reglementări. Încrederea în cadrul legal va avea ca rezultat un mai mare grad de respectare a legii, cu consecinţe pozitive asupra dezvoltării economice şi a menţinerii unor relaţii de cooperare între aparatul administrativ şi societate. Proiectele realizate, contractele atribuite, totul trebuie să fie la dispoziția cetățenilor.