fbpx

Despre noi

Partidul BUCUREȘTI 2020 este o formaţiune politică fundamentată pe principiile democraţiei şi ale solidarităţii sociale, punând în prim plan dezvoltarea economică prin stimularea mediului de afaceri, implicarea socială şi creşterea conştiinţei civice şi, nu în ultimul rând, reformarea sistemelor de educaţie şi sănătate, astfel încât acestea să fie eficiente, moderne şi accesibile tuturor cetăţenilor.

Partidul urmăreşte implementarea unui sistem instituţional organizat în jurul drepturilor individuale, precum şi dezvoltarea unei comunităţi politice naţionale profesioniste, morale şi responsabile, şi, mai presus de toate, subordonate intereselor cetăţenilor şi bunăstării societăţii româneşti.

Valorile inalienabile ale PB2020 sunt: profesionalismul şi responsabilitatea. Dorim să punem bazele unui nou mod de a face politică, să construim o nouă clasă politică, formată din indivizi care au dovedit înalte standarde morale şi profesionale, şi care îşi asumă întreaga răspundere în faţa cetăţenilor care îi susţin.

PB2020 contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, prin promovarea pluralismului politic. PB2020 contribuie la consolidarea sistemului democratic şi a securităţii naţionale, la apărarea drepturilor omului şi ale familiei, la garantarea independenţei justiţiei, la protecţia, consolidarea şi dezvoltarea mediului de afaceri, la stimularea implicării civice, cât şi la asigurarea accesului liber şi egal la educaţie şi sănătate, promovând valorile şi interesele naţionale.